Основа видавництво


Сайт ВГ ОСНОВА

Шановні колеги!

     Плануючи зміст і структуру журналів, ми передовсім керуємося потребами вчителя в його професійно-методичній діяльності, спрямованими на наукове, інформативне та психолого-педагогічне вдосконалення. 

     Змістове наповнення наших видань на 80 % зумовлене творчою активністю саме вас, шкільних учителів, які не лише високопрофесійно працюють під час уроків, а й мають бажання і потребу продукувати власний досвід колегам (у форматі методичних статей, лабораторій педагогічних технологій, розробок уроків і матеріалів до них, сценаріїв виховних заходів, тощо). 

Ми висловлюємо величезну подяку всім нашим авторам за співпрацю!

З метою якісного поліпшення формально-змістових параметрів авторського навчально-методичного матеріалу, що надходить до редакцій журналів ВГ «Основа», а також для прискорення виходу цих матеріалів друком звертаємо вашу увагу на такі параметри:

 

1. ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ: бажано подавати у набраному на комп’ютері варіанті з надаванням диску (рукописні варіанти, написані розбірливим почерком, також приймаються).

 

2. ОБСЯГ МАТЕРІАЛІВ: розробки уроків, методичні рекомендації, статті подавати обсягом від 6–9 сторінок друкованого тексту; завдання, тести — 3–6 сторінок.

 

3. ЗМІСТОВЕ НАПОВНЕННЯ: урок, який ви презентуєте, має бути методично грамотним, із дотриманням усіх його структурних компонентів; розкривати актуальність, новизну ваших педагогічних пошуків, з обов’язковою вказівкою на підручники, з якими ви працюєте на уроці, зазначенням орієнтовного терміну проведення заняття (місяць, чверть, семестр). Також урок має бути змістовним та інформативно наповненим, зі списком використаної автором літератури.

 

4. ФОТО автора або класу (дітей).

 

5. НАЯВНІСТЬ РОЗПИСКИ-ДОЗВОЛУ (натисніть, щоб завантажити) НА ПУБЛІКАЦІЮ.

 

6. КОПІЯ КВИТАНЦІЇ про передплату нашого фахового журналу.

 

     Сподіваємось, що ці поради й рекомендації стануть вам у пригоді при створенні власних методичних проектів для журналів ВГ «Основа». Дотримання цих рекомендацій прискорить друкування ваших матеріалів, забезпечить професійну компетентність й авторську популярність серед читачів.

  

Як надіслати мателіали?

Авторські матеріали можна надіслати поштою на адресу: 61001, вул. Плеханівська, 66, "Авторські матеріали до журналу ____"

 

Або електронною поштою на адресу редакції:

Чекаємо на ваші роботи!

osnova.com.ua

Серія книг «Підручники для загальноосвітніх навчальних закладів»

Обирайте якість! Замовляйте наші підручники для роботи в новому навчальному році!

Яким має бути підручник? Що ви отримаєте якщо оберете наш підручник?
 Актуальним Повна відповідність чинній програмі.
 Практичним Чітка структура підручника; логіка побудови уроку спрямована на отримання успішного результату.
 Функціональним Оптимальна кількість завдань до одного уроку (від 5 до 9)
Цікавим Цікаві історії та завдання, які замотивують ваших учнів; функціональні малюнки та схеми.
Сучасним Поєднання традиційних та інноваційних форм навчання, наявні дидактичні ігри та завдання для роботи в групах, парах, індивідуально; інтерактивні форми роботи.

А також БЕЗКОШТОВНО**:

 • Методичні рекомендації для вчителя;
 • передплата фахового журналу на 3 місяці;
 • електронний додаток для експрес-контролю знань;
 • матеріали для аудіювання;
 • доставка**.

** У разі доставки «Укрпоштою»

9 клас

Англійська мова (9-й рік навчання). Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів 2017 рік

 

 

Автори: Любченко Олександр Сергійович, учитель-методист, спеціаліст вищої категорії, “Відмінник освіти України”, переможець конкурсу «Учитель року – 1997» м. Харкова, фіналіст програми “Teaching Excellence Awards” (1997), національний переможець програми “Partners in Education” (1998), викладач англійської мови у St. Norbert College, De Pere, USA (2000), учитель Харківської спеціалізованої школи № 162, головний редактор журналу «Англійська мова та література» ВГ «Основа».

Любченко Ольга Миколаївна, cпеціаліст першої категорії, учитель Харківського фізико-математичного ліцею № 27, лауреат конкурсу «Учитель року – 2012» м. Харкова.

Турчина Наталія Василівна, канд. пед. наук, декан факультету іноземної філології, професор кафедри англійської філології Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди.

Сторінок: 208 c.

Мова: англ.

Підручник розраховано на учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які вивчають англійську мову дев’ятий рік.

Навчальний матеріал відповідає основним лініям змісту освіти, які визначено Державним стандартом базової і повної середньої освіти та чинною Програмою з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів: мовленнєвій, мовній, соціокультурній, діяльнісній (стратегічній).

Навчальний матеріал підручника розраховано на 2 навчальні години на тиждень, з урахуванням годин на проведення семестрового контролю навчальних досягнень учнів з аудіювання, говоріння, читання й письма. Підручник побудовано з опорою на вивчення іноземної мови через порівняльний аналіз реалій життя сучасних Великобританії та України з використанням великої кількості автентичних англомовних ресурсів. Акцент робиться на групові та парні форми роботи, розвиток навичок критичного мислення та ключових компетенцій.

Аудіододаток містить матеріал для роботи із завданнями з аудіювання, які розміщено в підручнику.

Підручник містить інтерактивний онлайн-додаток, який дозволяє працювати з мовним і мовленнєвим матеріалом підручника та здійснювати експрес-контроль навчальних досягнень учнів у режимі онлайн.

Хімія. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів  2017 рік

Автор: Гранкіна Тамара Михайлівна, заслужений учитель України, відмінник освіти України, головний редактор журналів «Хімія» та «Хімія. Позакласна робота» ВГ «Основа».

Сторінок: 303 c.

Мова: укр.

Підручник для 9 класу середніх шкіл повністю відповідає чинній програмі. Він містить теоретичний матеріал, який супроводжується завданнями й коментарями. У підручнику велика кількість таблиць, малюнків, ілюстрацій, схем. Питання і завдання для перевірки знань учнів містять тестові завдання, оригінальні питання, побутові ситуації, велику кількість розрахункових задач. Описи шкільних дослідів і «Домашні експерименти» доповнять теоретичний матеріал практичними дослідженнями. У підручнику враховано компетентнісний підхід до навчання хімії.

До підручника додано інтерактивний онлайн-додаток, який містить тестовий матеріал і завдання для самостійних робіт.

Рекомендовано для учнів і вчителів середньої школи.

Русский язык (5-й год обучения) для общеобразовательных учебных заведений с обучением на украинском языке: учебник для 9 класса общеобразовательных учебных заведений 2017 рік

Автор: Фефілова Галина Євгенівна, учитель російської мови та літератури, учитель вищої категорії, учитель-методист, автор публікацій у журналах та методичних посібників серій «Мій конспект» та «Усі уроки».

Коновалова Марина Валентинівна, учитель російської мови та літератури, учитель вищої категорії, учитель-методист, головний редактор журналів «Русский язык и литература в школах Украины» та «Зарубіжна література», тьютор курсів Дистанційної академії «Педагогічні технології в сучасній школі. Конструктор сучасного уроку», автор публікацій у журналах та методичних посібників серій «Мій конспект» та «Усі уроки».

Сторінок: 334 c.

Мова: рос.

Опора на современную лингвистическую теорию позволяет воспитывать у современных детей умение наблюдать, понимать, доказывать, рассуждать, то есть дает пространство для их интеллектуального развития.

Теоретический материал учебника представлен в виде таблиц, схем, опорных конспектов, инфографики.

Наличие электронного приложения, которое принципиально меняет стиль преподавания — ученик имеет возможность самостоятельно проверить свой уровень усвоения темы, выполнив тестовые задания.

Зарубіжна література. 9 клас: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів 2017 рік

Автори: Паращич Валентина В'ячеславівна, учитель російської мови та літератури, учитель вищої категорії, учитель-методист, автор публікацій у журналах та методичних посібників серій «Мій конспект» та «Усі уроки», відмінник народної освіти.

Фефілова Галина Євгенівна, учитель російської мови та літератури, учитель вищої категорії, учитель-методист, автор публікацій у журналах та методичних посібників серій «Мій конспект» та «Усі уроки»

Сторінок: 304 c.

Мова: укр.

Підручник підготовлено за новими дидактичними вимогами на диференційованій, варіативній, особистісно зорієнтованій та компетентнісній основі відповідно до нової Програми для 9-го класу.

Ця навчальна книга нового покоління є спробою синтезувати найкращі досягнення вітчизняної та світової теорії й практики творення підручників, відображає нові підходи до реалізації змісту навчальної дисципліни та організації навчально-виховного процесу.

Зміст і структура навчального матеріалу кожної теми, розділу й підрозділу враховують навчальний час, визначений Програмою. 

Забезпечено наступність у навчанні, ураховано читацький досвід, набутий учнями в попередніх класах. Основними пунктами обговорення під час здійснення літературознавчого аналізу є проблемно-тематична й емоційна сфери. Методичний апарат побудовано на принципах поступового ускладнення матеріалу, що містить запитання та завдання різної спрямованості: репродуктивні, пошукові, проблемні, практичні. До підручника створено інтерактивний онлайн-додаток, який містить тестовий матеріал і завдання для самостійних робіт, а також онлайн-хрестоматію з усіма творами за Програмою 9-го класу, посилання на яку ви знайдете в самому підручнику.

8 клас

Англійська мова. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів 2016 рік

  

Автори: Любченко Олександр Сергійович, учитель-методист, спеціаліст вищої категорії, “Відмінник освіти України”, переможець конкурсу «Учитель року – 1997» м. Харкова, фіналіст програми “Teaching Excellence Awards” (1997), національний переможець програми “Partners in Education” (1998), викладач англійської мови у St. Norbert College, De Pere, USA (2000), учитель Харківської спеціалізованої школи № 162, головний редактор журналу «Англійська мова та література» ВГ «Основа».

Любченко Ольга Миколаївна, cпеціаліст першої категорії, учитель Харківського фізико-математичного ліцею № 27, лауреат конкурсу «Учитель року – 2012»” м. Харкова.

Турчина Наталія Василівна, канд. пед. наук, декан факультету іноземної філології, професор кафедри англійської філології Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди.

Сторінок: 255 c.

Мова: англ.

Підручник розраховано на учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які вивчають англійську мову восьмий рік. 

Навчальний матеріал відповідає основним лініям змісту освіти, які визначено Державним стандартом базової і повної середньої освіти та чинною Програмою з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів: мовленнєвій, мовній, соціокультурній, діяльнісній (стратегічній).

Основний навчальний матеріал підручника розраховано на дві навчальні години на тиждень, проте для навчальних закладів, які оберуть трьохгодинний режим навчання, передбачено додатковий навчальний матеріал для опрацювання.

Підручник побудовано з опорою на вивчення іноземної мови через порівняльний аналіз реалій життя сучасних Великобританії та України з використанням великої кількості автентичних англомовних ресурсів. Аудіододаток містить матеріал для роботи з завданнями з аудіювання, які розміщено в підручнику.

Особливістю підручника є інтерактивний онлайн-додаток, який дозволяє працювати з мовним і мовленнєвим матеріалом підручника в режимі онлайн. Цей додаток можна буде знайти та скопіювати на нашому сайті.

Хімія. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. 2016 рік

Автор: Гранкіна Тамара Михайлівна, заслужений учитель України, відмінник освіти України, головний редактор журналів «Хімія» та «Хімія. позакласна робота» ВГ «Основа».

Сторінок: 303 c.

Мова: укр.

Підручник для 8 класу середніх шкіл повністю відповідає чинній програмі. 

Він містить теоретичний матеріал, який супроводжується завданнями, коментарями. Велика кількість таблиць, малюнків, ілюстрацій, схем. Питання і завдання для перевірки знань учнів містять тестові завдання, оригінальні питання, побутові ситуації, велику кількість розрахункових задач. Описи шкільних дослідів і «Домашні експерименти» доповнять теоретичний матеріал практичними дослідженнями.

До підручника додано (за посиланням на сайт) тестовий матеріал і завдання для самостійних робіт онлайн.

Рекомендовано для учнів і вчителів середньої школи.

Зарубіжна література. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів 2016 рік

Автори:  Паращич Валентина В'ячеславівна, учитель російської мови та літератури, учитель вищої категорії, учитель-методист, автор публікацій у журналах та методичних посібників серій «Мій конспект» та «Усі уроки», відмінник народної освіти.

Фефілова Галина Євгенівна, учитель російської мови та літератури, учитель вищої категорії, учитель-методист, автор публікацій у журналах та методичних посібників серій «Мій конспект» та «Усі уроки».

Сторінок: 334 c.

Мова: укр.

 

 

Композиція підручника підпорядкована формі подорожі, запрошення до якої восьмикласники отримують на першій сторінці. Ідея подорожі в часі і просторі втілена і в ілюстративному оформленні підручника.

Зміст підручника супроводжується продуманим ілюстративним рядом: портрети письменників, ілюстрації до літературних текстів, опорні схеми, інфографіка, репродукції картин та скульптур, кадри з мультфільмів та кінофільмів.

Методичний апарат побудовано на принципах поступового ускладнення матеріалу. Він містить запитання та завдання різної спрямованості: репродуктивні, пошукові, проблемні, практичні. Матеріал викладено послідовно, логічно, від простого до складного.

Наприкінці кожної частини підручника подано підсумкові запитання й завдання, рекомендації для пошуку додаткових матеріалів із теми.

7 клас

Русский язык. 7 класс. 2015 рік

Автор: Коновалова Марина Валентинівна, учитель російської мови та літератури, учитель вищої категорії, учитель-методист, головний редактор журналів «Російська мова та література в школах України» та «Зарубіжна література», тьютор курсів Дистанційної академії «Педагогічні технології в сучасній школі. Конструктор сучасного уроку», автор публікацій у журналах та методичних посібників серій «Мій конспект» та «Усі уроки».

Мова: рос.

Cоответствие основным линиям содержания обучения: языковой, речевой, социокультурной, деятельностной.

 • Элементы игровой технологии. 
 • Работа в группах, в парах.
 • Чтение с остановками.
 • Культурологические элементы уроков словесности.
 • Обогащение словарного запаса школьников.
 • Формирование навыков правильного произношения, выразительного чтения.
 • Анализ и синтез языкового материала.

Учебник для общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения. Третий год изучения

Учебник для общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения. Изучение с 1 класса

Учебник для общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения

4 клас

Англійська мова. 4 клас (для загальноосвітніх навчальних закладів) 2015 рік

Автор: Климишина Надія Анатоліївна, головний редактор журналу «Англійська мова в початковій школі», викладач Харківської академії неперервної освіти, керівник англійської програми розвивального відпочинку «Magic Camp»,  автор методичних посібників для вчителів.

Сторінок: 192 c.

Мова: англ.

Кожен розділ побудований за структурою:

Перші чотири уроки – це ознайомлення та практика з необхідним лексичним та граматичним матеріалом для розуміння історії, які теж поділено на 4 частини, на кожному уроці учні ознайомлюються з однієї з них. П’ятий, заключний, урок кожного розділу – це повторення та практика вивченого матеріалу в цьому розділі.

Кожен урок включає від 7 до 11 завдань, за допомогою яких учні розвивають усі навички мовленнєвої діяльності: говоріння, читання, аудіювання та письма.

Підручник містить багато завдань для комунікативного вживання граматичного та лексичного матеріалу.

Є безкоштовний додаток для вчителя зі всіма текстами для аудіювання. Цей додаток можна буде знайти та скопіювати на нашому сайті.

Саме від вас залежить, за якими підручниками працюватимуть ваші учні в новому навчальному році!

book.osnova.com.ua

Авторам | Видавнича Група «ОСнова»

Стати нашим автором просто!

Шановні колеги!

Плануючи зміст і структуру журналів, ми передовсім керуємося потребами вчителя в його професійно-методичній діяльності, спрямованими на наукове, інформативне та психолого-педагогічне вдосконалення. 

Змістове наповнення наших видань на 80 % зумовлене творчою активністю саме вас, шкільних учителів, які не лише високопрофесійно працюють під час уроків, а й мають бажання і потребу продукувати власний досвід колегам (у форматі методичних статей, лабораторій педагогічних технологій, розробок уроків і матеріалів до них, сценаріїв виховних заходів, тощо). 

  

З січня 2017 року всі автори, матеріали яких будуть надруковані у наших журналах отримуватимуть сертифікат про підтвердження публікації!

Ми висловлюємо величезну подяку всім нашим авторам за співпрацю!

З метою якісного поліпшення формально-змістових параметрів авторського навчально-методичного матеріалу, що надходить до редакцій журналів ВГ «Основа», а також для прискорення виходу цих матеріалів друком звертаємо вашу увагу на такі параметри:

1.ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ: бажано подавати у набраному на комп’ютері варіанті з надаванням диску (рукописні варіанти, написані розбірливим почерком, також приймаються).

2. ОБСЯГ МАТЕРІАЛІВ: розробки уроків, методичні рекомендації, статті подавати обсягом від 6–9 сторінок друкованого тексту; завдання, тести — 3–6 сторінок.

3. ЗМІСТОВЕ НАПОВЛЕННЯ: урок, який ви презентуєте, має бути методично грамотним, із дотриманням усіх його структурних компонентів; розкривати актуальність, новизну ваших педагогічних пошуків, з обов’язковою вказівкою на підручники, з якими ви працюєте на уроці, зазначенням орієнтовного терміну проведення заняття (місяць, чверть, семестр). Також урок має бути змістовним та інформативно наповненим, зі списком використаної автором літератури.

4. ФОТО автора або класу (дітей).

5. Наявність РОЗПИСКИ-ДОЗВОЛУ (натисніть,>

6. КОПІЯ КВІТАНЦІЇ про передплату нашого фахового журналу (редакційна або поштова (паперова) передплата на ваше прізвище терміном не менше 3 місяців).

 >

Сподіваємось, що ці поради й рекомендації стануть вам у нагоді при створенні власних методичних проектів для журналів ВГ «Основа». Дотримання цих рекомендацій прискорить друкування ваших матеріалів, забезпечить професійну компетентність й авторську популярність серед читачів.

Як надіслати авторські матеріали?

Авторські матеріали можна надіслати Укрпоштою на адресу: 61001, вул. Плеханівська, 66, "Авторські матеріали до журналу ____"

або>

 • Управління школою — [email protected]
 • Завучу. Усе для роботи  — [email protected]
 • Початкове навчання та виховання  — [email protected]
 • Вихователю ГПД — [email protected]
 • Класному керівнику. Усе для роботи  — [email protected]
 • Виховна робота в школі  — [email protected]
 • Шкільному психологу. Усе для роботи — [email protected]
 • Вивчаємо українську мову та літературу, Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота — [email protected]
 • Зарубіжна література в школі — [email protected]
 • Русский язык и литература в школах Украины — [email protected]
 • Англійська мова та література — [email protected]
 • Англійська мова в початковій школі, Англійська мова. Усе для репетитора — [email protected]
 • Німецька мова в школі — [email protected]
 • Математика в школах України,  Математика в школах України. Позакласна робота — [email protected]
 • Інформатика в школі — [email protected]
 • Фізика в школах України,  Фізика в школах України. Позакласна робота — [email protected]
 • Хімія, Хімія. Позакласна робота — [email protected]
 • Біологія, Біологія. Позакласна робота, Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка — [email protected]
 • Географія — [email protected]
 • Економіка в школах України — [email protected]
 • Історія та правознавство, Історія та правознавство. Позакласна робота — [email protected]
 • Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура) — [email protected]
 • Фізичне виховання в школах України — [email protected]
 • Трудове навчання — [email protected]
 • Шкільний бібліотекар  — [email protected]
 • Логопед — [email protected]
 • Педагогічна майстерня — [email protected]
 • Основи здоров'я — [email protected]
 • Дошкільний навчальний заклад — [email protected]
 • Зростаємо разом — [email protected]

Що відбувається після того як ви надіслали матеріал?

Вашу роботу буде зареєстровано, про що вас сповістять листом (звичайним/електронним) чи через sms. Після цього робота буде знаходитися на розгляді редакції біля 2х місяців. Рішення редакції ви можете дізнатися за телефоном (057)-703-21-61.

Видавнича група «Основа» залишає за собою рішення відмовити у друці, не коментуючи причин. Робота у цьому випадку не повертається.

Чекаємо на ваші роботи!

osnova.com.ua

| Видавнича Група «ОСнова»

№ Назва Індекс 2017 рік 2018 рік 3 місяці 6 місяців 12 місяців 3 місяці 6 місяців 12 місяців 1 Англійська мова та література 00001  105,00 210,00 420,00 126,00 252,00  504,00 2 Біологія 105,00 210,00 420,00 126,00 252,00 504,00 3 Математика в школах України 00003 105,00 210,00 420,00 126,00 252,00 504,00 4 Управління школою 00004 105,00 210,00 420,00 126,00 252,00 504,00 5 Хімія 00005 94,50 189,00 378,00 115,50 231,00 462,00 6 Вивчаємо українську мову та літературу 00007 105,00 210,00 420,00 126,00 252,00 504,00 7 Історія та правознавство 00008 105,00 210,00 420,00 126,00 252,00 504,00 8 Початкове навчання та виховання 00009 105,00 210,00 420,00 126,00 252,00 504,00 9 Географія 00010 94,50 189,00 378,00 115,50 231,00 462,00 10 Фізика в школах України 00011 94,50 189,00 378,00 115,50 231,00 462,00 11 Зарубіжна література 00012 94,50 189,00 378,00 115,50 231,00 462,00 12 Англійська мова в початковій школі 00013 52,50 105,00 210,00 73,50 147,00 294,00 13 Виховна робота в школ 00014 52,50 105,00 210,00 63,00 126,00 252,00 14 Економіка 00015 52,50 105,00 210,00 73,50 147,00 294,00 15 Дошкільний навчальний заклад 00016 66,50 133,00 266,00 73,50 147,00 294,00 16 Завучу. Усе для роботи 00018 94,50 189,00 378,00 115,50 231,00 462,00 17 Інформатика в школі 00021 52,50 105,00 210,00 63,00 126,00 252,00 18 Класному керівнику. Усе для роботи 00022 49,00 98,00 196,00 63,00 126,00 252,00 19 Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура) 00023 52,50 105,00 210,00 63,00 126,00 252,00 20 Німецька мова в школі 00024 52,50 105,00 210,00 73,50 147,00 294,00 21 Трудове навчання в школі 00025 94,50 189,00 378,00 115,50 231,00 462,00 22 Фізичне виховання в школах України 00026 52,50 105,00 210,00 63,00 126,00 252,00 23 Шкільному психологу. Усе для роботи 00027 52,50 105,00 210,00 63,00 126,00 252,00 24 Логопед 00032 66,50 133,00 266,00 73,50 147,00 294,00 25 Основи здоров'я 00034 52,50 105,00 210,00 63,00 126,00 252,00 26 Педагогічна майстерня 00035 49,00 98,00 196,00 63,00 126,00 252,00 27 Шкільний бібліотекар 00038 52,50 105,00 210,00 63,00 126,00 252,00 28 Вихователю ГПД. Усе для роботи 00041 52,50 105,00 210,00 63,00 126,00 252,00 29 Англійська мова. Усе для репетитора 00047 70,00 140,00 280,00 84,00 168,00 336,00 30 Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка 00053 52,50 105,00 210,00 73,50 147,00 294,00 31 Управління школою плюс Книжковий додаток 00054 126,00 252,00 504,00 147,00 294,00 588,00 32 Вивчаємо українську мову та літературу плюс Книжковий додаток 00055 126,00 252,00 504,00 147,00 294,00 588,00 33 Англійська мова та література плюс Книжковий додаток 00056 126,00 252,00 504,00 147,00 294,00 588,00 34 Математика в школах України плюс Книжковий додаток 00057 126,00 252,00 504,00 147,00 294,00 588,00 35 Фізика в школах України плюс Книжковий додаток 00058 115,50 231,00 462,00 136,50 273,00 546,00 36 Історія та правознавство плюс Книжковий додаток 00059 126,00 252,00 504,00 147,00 294,00 588,00 37 Географія плюс Книжковий додаток 00060 115,50 231,00 462,00 136,00 273,00 546,00 38 Біологія плюс Книжковий додаток 00061 126,00 252,00 504,00 147,00 294,00 588,00 39 Хімія плюс Книжковий додаток 00062 115,50 231,00 462,00 136,50 273,00 546,00 40 Початкове навчання та виховання плюс Книжковий додаток 00063 126,00 525,00 504,00 147,00 294,00 588,00 41 Комплект журналів для школи 00064 - 3150 6300 - 3850,00 7700,00 42 Комплект журналів для школи. Книжкові додатки 00065 - 3500 7000 - 4200,00 8400,00 43 Зарубіжна література плюс Книжковий додаток 00066 - - - 136,50 273,00 546,00 44 Дошкільний навчальний заклад плюс Книжковий додаток 00067 - - - 94,50 189,00 378,00

osnova.com.ua

Основи (видавництво, Київ) — Вікіпедія

Видавни́цтво «Осно́ви» — видавництво у Києві, яке спеціалізується на оригінальних виданнях українською мовою, а також на перекладах українською класичних художніх та наукових творів. Каталог видавництва налічує понад 300 найменувань. За роки існування «Основи» продали більше двох мільйонів книжок. Засновником та головним редактором видавництва до 2000 року була Соломія Павличко.

Видавництво «Основи» заснували у 1992 році Соломія Павличко та Богдан Кравченко. Редакційна рада видавництва, яку з 1992 до 1999 року очолювала Соломія Павличко, поставила собі за мету дати читачеві незалежної України якісні переклади шедеврів класичної літератури та забезпечити нове покоління студентів навчальними посібниками світового рівня. Важливу роль на етапі становлення та розвитку видавництва відіграв Міжнародний фонд «Відродження». За двадцять років діяльності Видавництва «Основи» світ побачили більше трьохсот видань. З 1992 року «Основи» продали більше двох мільйонів книжок.

Після розпаду СРСР молодій державі критично бракувало літератури українською мовою. Тому Редакційна рада, яку з 1992 до 1999 року очолювала Соломія Павличко, поставила собі за мету дати читачеві незалежної України якісні переклади шедеврів класичної літератури. А також — забезпечити нове покоління студентів навчальними посібниками світового рівня. Важливу роль на етапі становлення видавництва відіграв Міжнародний фонд «Відродження», який багато років лишався його надійним партнером. За підтримки фонду «Основи» зуміли реалізувати низку сміливих задумів та посісти вагоме місце серед книговидавців незалежної України. Цей напрям розвитку продовжився і за роки керівництва Валентини Кирилової, що була директором «Основ» з 1999 по 2011 рік. Вона укріпила позиції видавництва на ринку, випустивши десятки важливих видань.

І в першу чергу видавництву вдячні сьогоднішні провідні економісти — адже саме «Основи» першими презентували переклади найактуальнішої наукової літератури. Підручники «Мікроекономіка» та «Макроекономіка» (П. Семюелсона та В. Нордгауза) та «Основи фінансового обліку» (Г. Велша та Д. Шорта) допомогли студентам початку 1990-х здолати перехід до ринкової економіки. А для молодих істориків справжньою знахідкою стало видання в 2001 році книги професора лондонського Університету Нормана Дейвіса «Європа. Історія». Ці півтори тисячі сторінок читаються на одному диханні, тому не дивно, що переклад витримав вже шість перевидань!

Та справжньою гордістю перекладних видань «Основ» лишається серія «Світова класика». Талановиті й досвідчені перекладачі з англійської, німецької, латини, давньогрецької, бенгальської, японської та багатьох інших мов нарешті отримали змогу розкрити свій потенціал в улюбленій роботі, чого були позбавлені за радянських часів. Тому вже дуже скоро на полицях видавництва українською заговорили генії художньої літератури від античності до сьогодення: Аристотель, В. Шекспір, В. Голдінг, Х. Мацуура, Дж. Керуак та інші. І цей список постійно поповнюється! Адже нашими партнерами стали найвідоміші видавництва світу, які надають ліцензії на переклад своїх книжок. Зокрема «Основи» порадували шанувальників творчості Франца Кафки збіркою його ранніх творів «Споглядання», стилізованою під першодрук 1912 року.

Не позбавили своєї уваги «Основи» й тих, хто цікавиться філософською думкою. Українські переклади Ф. Ніцше, Сімони де Бовуар, М. Фуко, З. Фройда у числі багатьох інших продовжують впливати на світогляд нових поколінь читачів.

Та найбільше пишаються «Основи» саме власними оригінальними виданнями. Наукові дослідження Д. Наливайка, В. Литвинова, М. Зерова, Л. Курбаса, С. Павличко, Д. Павличка, С. Єфремова стали справжніми надбаннями сучасної україністики. А вихід масштабної десятитомної праці «Україна. Антологія пам'яток державотворення Х-ХХ століття», упорядженої В. Шевчуком, В. Литвиновим, І. Дзюбою, Д. Павличком, О. Сліпушко, Р. Мовчан, Ю. Сливкою, В. Сергійчуком, став безпрецедентною подією. Адже досі мало кому вдавалось окреслити тисячолітній період української історії настільки повно й різнобічно, представивши в одному виданні як суспільно-політичні документи, так і найяскравіші художні твори. 

Нині каталог «Основ» налічує більше ніж три сотні найменувань. Видавництво активно розвиває новий напрям — унікальні за змістом та оформленням книжки, задумані й створені молодими українськими авторами. Однією з перших ластівок став англомовний довідник «Awesome Ukraine», в якому умістились найрізноматніші факти про нашу країну, однаково цікаві й іноземним гостям, й навіть самим українцям. Також важливою серією книжок є «Шкільна література», яка вже налічує 4 видання класики. Це «Лісова пісня» Лесі Українки з ілюстраціями Поліни Дорошенко, «Розстріляне Відродження» з ілюстраціями знаного дизайнера Сергія Майдукова, «Вечера на хуторе близ Диканьки» з картинами відомого художника Іллі Ісупова. Зовсім нещодавно у світ вийшло перевидання книги Івана Нечуй-Левицького «Кайдашева сім'я» з сучасними колажами молодого ілюстратора Валерії Дорошенко.

У вік електронних книжок «Основи» лишаються вірними первинній ідеї. Видавництво так само прагне дати українському читачеві саме ту літературу, якої вкрай не вистачає на вітчизняному ринку. Тому в найближчих планах «Основ» — цікаві дитячі книжки, а також видання, присвячені мистецтву, дозвіллю, гастрономії, дизайну. Тобто книги, не скуті жодним форматом, окрім одного: це видання світового рівня, якими захоплюватиметься вся Україна.

 • Релігія
 • Фотографія
 • Культура та мистецтво
 • Дитяча література
 • Поезія
 • Художня література
 • Літературознавство
 • Мовознавство
 • Культурологія
 • Філософія
 • Політологія
 • Історія
 • Менеджмент
 • Економіка

Awesome Ukraine[ред. • ред. код]

У 2012 році автори проекту Анна Копилова та Богдана Павличко вирішили створити англомовний довідник про Україну[1], в якому інформація подавалася б без пафосу, з іронією та зі здоровим патріотизмом. Тексти написали молоді письменники Ірина Цілик та Артем Чех, англійською переклала Альона Сидоренко, дизайн та верстку здійснив автор блокнотів Kyiv Style Дмитро Єрмолов. Книга поділена на рубрики: культура, їжа, історія, природа, місця, спорт та індустрія.

У 2013-му світ побачило друге, доповнене видання. У 2015-му у зв'язку з закінченням тиражу вийшло 3-тє видання.

Youtube-канал[ред. • ред. код]

У жовтні 2013 року «Основи» запустили[2] власний відеоканал[3], на якому періодично розміщаються інтерв'ю з причетними до створення книжок видавництва особистостями, буктрейлери та інші відеоматеріали.

«Лісова пісня»[ред. • ред. код]

У квітні 2014 року «Основи» перевидали драму-феєрію Лесі Українки «Лісова пісня» з ілюстраціями молодої художниці Поліни Дорошенко.[4] Автор проекту Анна Копилова сподівається, що це видання переросте в серію[5].

Спільні проекти видавництва «Основи» та телеканалу «1+1»[ред. • ред. код]

Свою співпрацю «Основи» та «1+1» почали з таких видань, як «94 дні. Євромайдан очима ТСН» та «Війна очима ТСН» англійською та українською мовами.

Згодом було створено проект «Книголав», який свою роботу розпочав з перекладу світового бестселера американського коуч-тренера Саймона Сінека[en] «Почни з ЧОМУ: як великі лідери надихають до дії кожного». Згодом «Книголав» та «Основи» видали українською ще один бестселер, але вже для дітей — «Джунглі в Долині Мумі-Тролів» шведської письменниці Туве Янссон[6].

Завдяки співпраці було видано українською бізнес-посібник від учасників переговорного проекту Гарвардського університету — «Шлях до ТАК: як вести переговори, не здаючи позицій» та книгу для підлітків «Гордість і упередження і зомбі» — класичного твору Джейн Остін, переписаного за правилами техніки мешап Сетом Грем-Смітом[en].

З останніх проектів — пітчинг від «Книголаву» та «Основ», де обирають найкращого дитячого героя України[7].

 • Адреса: пров. Георгіївський 7, 3 поверх, м. Київ, 01030
 • Тел.: +380 44 331 02 49
 • Електронна пошта: osnovypublishinggmail.com

uk.wikipedia.org

| Видавнича Група «ОСнова»

Як отримати доступ до електронних статей журналу?

Щоб користуватися електронними версіями журналів, треба обовязково зареєструватися на нашому сайті: journal.osnova.com.ua. Детальніше на http://osnova.com.ua/help/1.

Нагадуємо, що доступ до статей – це бонус, подарунок для передплатників журналів Видавничої групи «Основа». Усі, хто оформлює передплату на паперові журнали, отримують ці  видання в електронному вигляді на сайті.

Електронні журнали – це pdf-версії статей (повністю ідентичні друкованим виданням) які  можна читати та роздруковувати. Отримати їх  можна тільки на сайті: journal.osnova.com.ua. Ці випуски ви не загубите та зможете переглядати їх знову і знову. Статті зберігатимуться у вашій «Робочій кімнаті» на сторінці «Електронна передплата».

 • Ви оформили передплату через відділення Укрпошти

Відправте листа зі сканованою копією квитанції та електронною адресою, з  якої ви зареєстровані на сайті на e-mail: [email protected]

 • Ви оформили передплату через видавництво (редакційна передплата)

Напишіть листа на e-mail: [email protected] або зателефонуйте до відділу адміністрації сайту: (057) 731-96-33, повідомте своє прізвище, номер телефону, назву журналу, період передплати, дату оплати та електронну адресу, з якої зареєстровані на сайті. Адміністратор перевірить наявність редакційної передплати та відкриє доступ.

 • Ви оформили електронну передплату

Передплата, яку ви оплачуєте на сайті за допомогою платіжних систем  і , оформлюється автоматично, тобто ви одразу можете користуватися електронними версіями журналів.

Якщо ви оплачували через банк або іншу платіжну систему, відправте листа зі сканованою копією квитанції та електонною адресою, з якої ви зареєстровані на сайті на e-mail: [email protected]

Це прискорить оформлення, так як банк надає інформацію щодо оплати протягом 3 наступних банківських днів.

Надіслати квитанцію ви зможете в будь-який час на e-mail: [email protected], але доступ до електронних статей адміністратор сайту відкриє тільки з Пн по Пт, з 9.00 до 18.00. 

Увага!

Повідомляємо вам, що на сайті http://osnova.com.ua розміщено літературні твори, права на використання яких належать виключно ТОВ «ВИДАВНИЧА ГРУПА "ОСНОВА"». Їхнє використання іншими особами можливе лише з дозволу ТОВ «ВИДАВНИЧА ГРУПА "ОСНОВА"». Передавати пароль доступу до таких файлів або розміщувати їх у мережі інтернет заборонено. Невиконання цієї умови є порушенням авторського права ТОВ «ВИДАВНИЧА ГРУПА "ОСНОВА"».

Недодержання вимог щодо дотримання прав ТОВ «ВИДАВНИЧА ГРУПА "ОСНОВА"» надасть нам право відповідно до ч. 1 ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» звернутися в установленому порядку до суду та інших органів відповідно до їхньої компетенції за захистом свого авторського права. На підставі ч. 1 ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» суд має право, зокрема, постановити щодо порушника авторського права рішення чи ухвалу про:

а) відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої порушенням авторського права, з визначенням розміру відшкодування;

б) відшкодування збитків, завданих порушенням авторського права;

в) стягнення з порушника авторського права доходу, отриманого внаслідок порушення;

г) виплату компенсації, що визначається судом, у розмірі від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат замість відшкодування збитків або стягнення доходу;

д) заборону опублікування творів, припинення їх розповсюдження, вилучення (конфіскацію) контрафактних примірників творів, публікацію у пресі інформації про допущене порушення тощо;

е) накладення на порушника штрафу в розмірі 10 % суми, присудженої судом на користь позивача.

Крім того, осіб, винних у порушенні авторського права, може бути притягнено до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

osnova.com.ua


Смотрите также