26 Мар

птицы на 3-х языках 

Птицы

Кошлар

Birds

1.

Воробей

Чыпчык

Sparrow

2.

Ворона

Карга, ала карга

Crow

3.

Галка

Чәүкә

Jackdaw

4.

Голубь

Күгәрчен

Pigeon

5.

Грач

Кара карга

Hrach, rook

6.

Сорока

Саескан

Magpie

7.

Стриж

Керәшә, яр карлыгачы

Martin

8.

Ласточка

Карлыгач

Swallow

9.

Перепел

Бүдәнә, бытбылдык

Quail

10.

Соловей

Сандугач

Nightingale

11.

Синица

Песнәк

Tomtit

12.

Жаворонок

Тургай, сабан тургае

Skylark

13.

Щегол

Купшыл, купшы чыпчык

Goldfinch

14.

Канарейка

Кенәри

Canary

15.

Кукушка

Кәккүк

Cuckoo

16.

Скворец

Сыерчык

Starling

17.

Снегирь

Карабүрек, балан чыпчыгы

Bullfinch

18.

Чиж

Сары чыпчык

Siskin

19.

Чайка

Акчарлак

Gull

20.

Аист

Ләкләк

Stork

21.

Цапля

Челән

Heron

22.

Журавль

Торна

Crane

23.

Лебедь

Аккош

Swan

24.

Трясогузка

Чәперчек, сиртмәкойрык

Wagtail

25.

Орёл

Бөркет, каракош

Eagle

26.

Ястреб

Карчыга

Hawk

27.

Сокол

Лачын

Falcon

28.

Филин

Байгыш, мәче башлы ябалак

Eagle-owl

29.

Сова

Ябалак

Owl

30.

Дятел

Тукран

Woodpecker

31.

Тетерев

Кәртлек, кыр тавыгы

Black grouse

32.

Павлин

Тавис

Peacock

33.

Пеликан

Бабакош, пеликан

Pelican

34.

Фламинго

Кызылказ, фламинго

Flamingo

35.

Попугай

Тутый кош, попугай

Parrot

36.

Страус

Тәвә кошы

Ostrich

 


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *